KINH TẾ / 2021-01-25 11:53:25
Hiệu quả từ nguồn vốn vay chính sách xã hội ở Hội An
Năm 2020, Ban đại diện Ngân hành Chính sách xã hội Hội An đã thường xuyên phối hợp với UBND các xã phường, các Hội đoàn thể nhận ủy thác triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, nâng cao chất lượng tín dụng, chuyển tải đồng vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
KINH TẾ / 2021-01-25 11:35:54
Lo ngại thị trường tiêu thụ Quật cảnh Hội An
KINH TẾ / 2021-01-18 15:02:01
Hội An mở rộng và phát triển không gian thương mại qua hệ thống chợ
KINH TẾ / 2021-01-18 10:21:35
Lễ công bố Thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
KINH TẾ / 2021-01-18 08:50:05
Nhà vườn mai Hội An “khóc ròng” trước Tết Tân Sửu